GIS trong quản lý tên đường

Công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Tuy Hoà

  • Hạ tầng giao thông

    Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông ở lĩnh vực tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa

  • Công trình công cộng

    Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông ở lĩnh vực tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa

Tài nguyên nổi bật

Thông tin

Tổ chức chủ trì đề tài: Sở xây dựng Phú Yên

Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, Phường 7, TP. Tuy Hoà, Phú Yên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Đồng

Powerby

version 1.4